|

Home

|

Nabidka

|

Další služby

|

Cenik

|

Reference

|

Ukázky

|Ukázky dílčích částí LHP a jednotlivých map
 


Porostní mapa

Porostní mapa + ortofoto

Typologická mapa

Těžební mapa

Parcelní mapa

Obrysová mapa

Obrysová mapa + ortofoto

Zastoupení věk. stupňů včetně etáží

Plochová tabulka

Hospodářská kniha

Procentuální zastoupení jednotlivých dřevin