|

Home

|

Nabidka

|

Další služby

|

Cenik

|

Reference

|

Ukázky

|


Reference o zpracovaných zakázkách

Od roku 1972 jsem pracoval u ÚHÚ VLS Praha, později Projektového ústavu Olomouc, kde jsem   ukončil pracovní poměr v červenci 1997 a   nastoupil k soukromé taxační kanceláři LesInfo. Začtkem roku 2002 jsem si založil vlastní Taxační kancelář. Z tohoto důvodu se reference budou týkat hlavně zpracovaných LHP u Vojenských lesů a statků.

Přehled realizovaných zakázek u VLS:

1972, 1982, 1992 - LHC Bližší Lhota

1973, 1983, 1993 - LHC Obecnice

1974, 1984, 1994 - LHC Prášily, nyní v NP Šumava

1975, 1985, 1995 - LHC Stožec, nyní v NP Šumava

1976, 1986, 1996 - LHC Plešný, nyní v NP Šumava

1977, 1987, 1997 - LHC Dobrá Voda (Horní Planá)

1978, 1988 - LHC Mirošov

1979, 1989 - LHC Jince

1980, 1990 - LHC Háje

1981, 1991 - LHC Srní, nyní v NP Šumava

V roce 2002 jsem zpracoval LHO pro ORP Český Krumlov:

LHO Bližší Lhota - 44,15 ha

V roce 2003 jsem zpracoval LHP pro LHC:

LHC Obecní lesy Hrádek - 731 ha

LHC Obecní lesy Mokrosuky - 175 ha

LHC Obecní lesy Dobršín - 88 ha

LHC Obecní lesy Dražovice - 80 ha

LHC Obecní lesy Soběšice - 230 ha

LHC Obecní lesy Žihobce - 300 ha

LHC Obecní lesy Rabí - 123 ha

LHC Obecní lesy Hejná - 105 ha

LHC Obecní lesy Velké Hydčice - 60 ha

LHC Obecní lesy Slatina - 75 ha

LHC Obecní lesy Chanovice - 133 ha

LHC Obecní lesy Pačejov - 167 ha

LHC Obecní lesy Svéradice - 30 ha

LHC Obecní lesy Velký Bor - 29 ha

LHC Nalžovy - 513 ha

LHC Lesní majetek pana Valenty - 80 ha

LHC Lesní majetek JUDr. Šuly - 52 ha

 

V roce 1970 jsem ukončil SLTŠ Písek maturitní zkouškou a v roce 1980 dálkové studium na VŠZ Brno, fakultě lesnické. Od roku 1972 pracuji v hospodářské úpravě lesa (HÚL), z toho vyplývá praxe 37 let.

 

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

- fotokopie živnostenského listu

- fotokopie licence podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona číslo 289/1995 Sb.

- fotokopie rozhodnutí o nabytí právní moci licence podle  ustanovení § 26 odst. 1   zákona číslo    289/1995 Sb.